Maak het waar bij Lidl
Login Opslaan

Ontdek jouw mogelijkheden

Samen maken we Lidl. Dat is ons motto. Met z’n allen gaan we elke dag voor het beste resultaat. Ben jij een echte aanpakker die graag een stapje extra zet voor het beste resultaat? Kom Lidl versterken.

Vacatures
Vacatures

Privacy verklaring

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat jouw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Je persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH (hierna Lidl) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. Alle informatie ( wie, wat, waar, en waarom) over de persoonsgegevens die we van jou op deze website verwerken wordt hieronder weergegeven. Mocht je na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op middels de contactgegevens onderaan de verklaring.

1.Overzicht

Tijdens het bezoek aan onze website worden verschillende gegevens uitgewisseld tussen jouw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.)  en onze server. Daar kunnen ook persoonsgegevens bij zijn. De verzamelde gegevens worden o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van jouw eindapparaat. 

2. Het oproepen van onze website

Het doel van de verwerking / rechtsgronden:

Wanneer je onze website bezoekt, worden door de browser op jouw eindapparaat automatisch en zonder jouw tussenkomst de volgende gegevens naar de server op onze website gestuurd en in de vorm van logbestanden opgeslagen:

 • Het IP-adres;
 • Het tijdstip en de datum van toegang; 

 • Naam en URL van het opgevraagde bestand;

 • Website/applicatie van waaruit de toegang plaatsvond (refereer URL);
 • informatie over de browser, het besturingssysteem welke je gebruikt,
 • als ook de naam van jouw internetprovider.

Wij verwerken deze gegevens voor de onderstaande doeleinden, tevens onze gerechtvaardigde belangen:

 • het tot standbrengen van een goede en veilige verbinding;
 • een comfortabel gebruik van onze website/applicatie;
 • analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem;

De wettelijke basis voor de verwerking van bovengenoemde gegevens is ons gerechtvaardigd belang om een goede en veilige verbinding tot stand te brengen en om een comfortabel gebruik van onze website mogelijk te maken.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

De gegevens worden voor een periode van 7 dagen opgeslagen en daarna automatisch gewist

 3. Online aanwezigheid en optimalisering website 

3.1 Cookies – Algemene informatie

Om onze website te optimaliseren gebruiken wij zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op jouw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) wanneer je onze website bezoekt. Cookies beschadigen jouw eindapparaat niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Dat betekent echter niet dat wij je daardoor direct kunnen identificeren. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor je aangenamer te maken. Zo gebruiken wij zogenaamde session cookies om te herkennen dat je bepaalde pagina's van onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch gewist nadat je onze website hebt verlaten. Daarnaast maken wij voor de gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op je eindapparaat worden opgeslagen. Wanneer je onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat je ons al ooit hebt bezocht, welke gegevens je hebt ingevoerd en welke instellingen je hebt gebruikt, zodat je deze acties niet opnieuw hoeft uit te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden, om ons aanbod te optimaliseren en om informatie te tonen die speciaal op jouw behoeften is afgestemd. Wanneer je terugkeert naar onze site stellen deze cookies ons in staat om automatisch te herkennen dat je al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. Cookies worden door de meeste browsers automatisch geaccepteerd. Je kunt jouw browser echter zo configureren dat er geen cookies op jouw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er nieuwe cookies worden geplaatst. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat je niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Een overzicht van de gebruikte cookies met nadere informatie (bijv. over de opslagtermijn) vind je hier.

3.2 Google Analytics

Het doel van de verwerking / rechtsgronden:

Om de vormgeving af te stemmen op de behoeften van de bezoekers en om onze websites voortdurend te optimaliseren maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst  van Google LLC. (“Google”). De verwerking hiervoor vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang, welke blijkt uit de genoemde doeleinden. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. Deze cookies genereren de volgende informatie over jouw gebruik van deze website:

 • Type en versie browser,
 • Het gebruikte besturingssysteem,
 • refereer-URL (de hiervoor bezochte website);
 • Hostnaam van de verbinding zoekende computer (IP-adres);
 • Tijdstip van het serververzoek.

Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en ten behoeve van marktonderzoek en optimalisatie van de website. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat identificatie niet mogelijk is.

Je kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Tevens kunt je voorkomen dat er cookies worden geplaatst betreffende jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres)  en dat deze gegevens worden verwerkt door Google  door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt jij ook verhinderen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op  deze link klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw computer geplaatst dat de toekomstige registratie van jouw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. Het opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op jouw apparaat. Als je de cookies in deze browser verwijdert, moet je het opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt je op de website van Google Analytics.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

De in het cookie gegenereerde informatie wordt op een server van Google in de VS opgeslagen. Naar ons weten wordt jouw IP-adres in geen geval gekoppeld aan andere gegevens van Google. Ook worden deze gegevens enkel doorgestuurd naar derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Na anonimisering van het IP-adres kunnen de gegevens niet meer naar je worden herleid. De statistisch verwerkte gegevens worden in Google Analytics na 24 maanden gewist. Rapporten op basis van Google Analytics bevatten geen persoonsgegevens meer.

De voor retargeting gebruikte cookies en de daarin opgeslagen informatie worden bewaard voor de  in het cookieoverzicht gespecificeerde periode. De cookies worden na deze periode automatisch gewist.

3.5 Bezwaar-/ opt-out mogelijkheid

Je kunt de targeting-technologieën, die in 3.3 en 3.4 worden toegelicht, blokkeren door middel van de cookie-instellingen van jouw browser (zie ook punt 3.1). Daarnaast kun je de gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde reclame ook blokkeren door jouw online voorkeur op te geven op  http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

4. E-mailcontact / telefonisch contact

Persoonsgegevens die je ons per e-mail meedeelt, worden door ons vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om jouw aanvraag te behandelen en te beantwoorden.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:

Doorgifte van gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Bij wijze van uitzondering worden gegevens namens ons verwerkt door verwerkers. Deze verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en  door ons  gecontroleerd. Tot slot hebben wij conform de AVG een verwerkersovereenkomst met deze verwerkers afgesloten.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Alle persoonsgegevens die je ons telefonisch  of per e-mail ter beschikking stelt, worden door ons uiterlijk 3 maanden na de laatste beantwoording verwijderd of geanonimiseerd, tenzij je gebruik hebt gemaakt van jouw (privacy)rechten (zie paragraaf 8). In het laatste geval worden jouw persoonsgegevens 3 jaar na ons definitieve antwoord bewaard om aan te kunnen tonen dat wij aan de wettelijke verplichtingen hebben voldaan.

5. Social-Media-Plug-ins

Het doel van de verwerking / rechtsgronden:

Op onze website gebruiken wij Social Plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn, om onze onderneming bekender te maken. De verwerking van de gegevens voor reclamedoeleinden vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang. Het integreren van deze plug-ins vindt plaats door middel van de zogenaamde dubbelklik-methode om de bezoekers van onze website te beschermen. Dit betekent dat bij jouw bezoek aan onze site in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. Door middel van de dubbelklik-methode kun je de gedeactiveerde social media plug-in activeren. De plug-in wordt alleen geactiveerd door op het plug-in icoontje te klikken. Pas na activering worden je gegevens doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder van de sociale mediadienst.

Door de deactivering worden de reeds verzonden gegevens bij de betreffende social media aanbieder niet gewist.
De plug-in provider slaat de over jou verzamelde gegevens op en gebruikt  dit voor reclamedoeleinden, onderzoek en/of verbetering van de website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van op behoeftegerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je komt een recht van bezwaar toe tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen waarbij je contact moet opnemen met de betreffende plug-in provider om dit recht uit te oefenen.

De doorgifte van gegevens vindt plaats ongeacht of je een account bij de plug-in provider hebt en daar bent ingelogd. Indien je bij de plug-in provider bent ingelogd, worden de bij ons verzamelde gegevens over je direct toegewezen aan jouw bestaande account bij de plug-in provider. Indien je op de geactiveerde button klikt en bijvoorbeeld de pagina linkt, slaat de plug-in provider deze informatie ook op in jouw gebruikersaccount en deelt deze publiekelijk met jouw contacten. Wij raden je aan om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, met name voor de activatie van de button, omdat je zo voorkomt dat jouw profiel bij de plug-in provider wordt toegevoegd.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

Op onze website gebruiken wij de social media plug-ins van de volgende aanbieders:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland; http://www.facebook.com/policy.php;  Meer informatie over deze gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084,  http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications  en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.  De bepalingen van EU-US-Privacy-Shield zijn van toepassing op Facebook, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. De bepalingen van EU-US-Privacy-Shield zijn van toepassing op Google, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Twitter International Company, Twitter, Inc., One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland;,; https://twitter.com/privacy.  De bepalingen van EU-US-Privacy-Shield zijn van toepassing op Twitter, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
LinkedIn Ireland Unlimited Company,LinkedIn Corporation, Wilton Place, Dublin 2 Ireland, http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.  De bepalingen van EU-US-Privacy-Shield zijn van toepassing op LinkedIn, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Wij hebben geen informatie over het wissen van de gegevens die door de plug-in providers zijn verzameld.

6. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de in paragraaf  3.2 en punt 5 beschreven verwerkingen geven wij jouw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Door de in paragraaf 3.2 en 7.1 genoemde verwerkingen vindt er een gegevensoverdracht plaats naar de servers van Google LLC. Deze servers bevinden zich voor een deel in de Verenigde Staten.
De verwerking zoals bedoeld in paragraaf 5 resulteert in een overdracht van gegevens naar servers van Google LLC, Facebook Inc, Twitter Inc en LinkedIn Corporation. Sommige van deze servers bevinden zich  voor een deel in de VS.
De in paragraaf 7.2 bedoelde verwerking resulteert in de overdracht van gegevens naar de servers van Microsoft Corporation. Microsoft Corporation neemt deel aan de Privacy Shield Agreement tussen de EU en de VS.
Door het besluit van 12 juli 2016 heeft de Europese commissie met betrekking tot de Verenigde Staten besloten, dat de regelingen van de EU-U.S. Privacy Shields een passend niveau van gegevensbescherming bieden (het zogenaamde “adequaatheidsbesluit”). De onder 5 genoemde aanbiederszijn gecertificeerd conform EU-U.S. Privacy Shield.

7. Geïntegreerde content

7.1 Youtube Video's

In ons online aanbod hebben wij YouTube video's geïntegreerd die op http://www.YouTube.com  zijn opgeslagen en vanuit onze website direct kunnen worden afgespeeld. Ze zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, d.w.z. dat er geen gegevens over jou als gebruiker naar YouTube worden verzonden als je de video's niet afspeelt. Pas als je de video's afspeelt worden de gegevens verzonden. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door YouTube kun je vinden in de privacy verklaringen van de aanbieder. Daar vind je ook meer informatie over jouw rechten en instelmogelijkheden om jouw privacy te beschermen. Adres en privacy verklaring van YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7.2 Bing Maps

Op deze website maken wij gebruik van de diensten van Bing Maps. Zo kunnen we interactieve kaarten direct op de website weergeven en kan je gemakkelijk vacatures bij jou in de buurt te vinden met behulp van de kaartfunctie. De kaartendienst Bing Maps wordt gehost op https://www.bing.com/maps en is direct toegankelijk via onze website.

8. Jouw rechten als betrokkene

8.1 Overzicht

Naast het recht op bezwaar met betrekking tot de toestemming die je ons heeft gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, kun je tevens de onderstaande rechten uitoefenen:
•    Inzagerecht.
•     Recht op rectificatie.  Recht op gegevenswissing. Recht op beperking van de verwerking.
•    Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
•    Recht van bezwaar.
Deze rechten worden hieronder kort nader toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ).

8.2 Recht van inzage

Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in alle persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt. Een verzoek hierom kun je kosteloos bij ons indienen. Mocht je vaker om inzicht willen vragen, dan kun je dit met redelijke tussenpozen doen.

8.3 Recht op rectificatie

Kom je er (middels je inzagerecht) achter dat de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen. Het kan voorkomen dat wij het niet eens zijn met de aanpassing of aanvulling, dan zullen wij je verzoek niet inwilligen. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.\

8.4 Recht op gegevenswissing

Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Dien dit verzoek bij ons in, dan gaan wij voor je na of wij hiertoe ook verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

De beperking van de verwerking houdt in dat dat wij de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.

Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn.

Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou.

Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken.Wanneer je gebruik maakt van je recht op bezwaar, omdat je meent een zwaarder belang te hebben, kun je tegelijkertijd verzoeken om beperking. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.

8.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer je persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, jij ons de gegevens hebt verstrekt én als je hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kun je ons verzoeken deze gegevens aan je over te dragen. Mocht je dit willen, kun je ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.

8.7 Recht van bezwaar

Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing, 2) verwerkingen gebaseerd op legitiem belang of algemeen belang en 3) verwerkingen m.b.t. wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinde. Alleen het recht op bezwaar t.b.v. direct marketing is absoluut. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.

9. Contactpersoon

9.1 Contactpersoon bij vragen of voor het uitoefenen van jouw rechten inzake gegevensbescherming

Bij vragen over de website of voor het uitoefenen van jouw rechten inzake de verwerking van jouw gegevens (rechten inzake gegevensbescherming) kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl.
Voor vragen over de verwerking van jouw gegevens kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Lidl (zie punt 9.2).

9.2 Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.