Maak het waar bij Lidl
Login Login Opslaan Opslaan

Ontdek jouw mogelijkheden

Samen maken we Lidl. Dat is ons motto. Met z’n allen gaan we elke dag voor het beste resultaat. Ben jij een echte aanpakker die graag een stapje extra zet voor het beste resultaat? Kom Lidl versterken.

Vacatures
Vacatures

Privacy verklaring

 

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat jouw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Jouw persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH (hierna Lidl) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt.

1. Inleiding

Bij jouw bezoek aan onze website, worden er verschillende gegevens uitgewisseld tussen je desktop computer, laptop, tablet of smartphone en onze server, een en ander afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt. Daar kunnen ook persoonsgegevens bij zitten. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij van jou verzamelen en wat wij daarmee doen. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. Onderaan deze privacyverklaring vind je onze gegevens.

2. Voor welk doel en op welke wettelijke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

Wanneer je onze website bezoekt
Worden door de browser die je gebruikt automatisch gegevens naar de server van onze website gestuurd en in logbestanden opgeslagen. Dit betreft:

•   Je IP-adres
•   De datum en het tijdstip dat je onze website bezoekt
•   De naam en het URL van het door jou opgevraagde bestand
•   De website/applicatie van waaruit je onze website bezoekt (refereer URL)
•   De browser die en het besturingssysteem dat je gebruikt
•   De naam van je service provider

Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van de wettelijke grondslag het ‘gerechtvaardigd belang’ om:

•   een probleemloze verbinding tot stand te brengen;
•   het gebruiksgemak van onze website te bevorderen;
•   de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren;

Na een periode van 7 dagen worden je gegevens automatisch gewist.

Daarnaast verwerken wij, wanneer je onze website bezoekt, bepaalde gegevens op basis van de wettelijke grondslag ‘toestemming’:

•    gegevens over je surf- en klikgedrag op onze website, zoals bijvoorbeeld de vacatures waarop je klikt. Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies en soortgelijke technieken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de cookieverklaring in § 3.

Wanneer je op onze website de link naar een social media platform aanklikt
Word je naar het social media platform geleid waar je door de aanbieder van het social media platform gevraagd wordt om jouw e-mailadres en wachtwoord in te voeren. Voor de verwerking van deze gegevens en de gegevens die je op dit platform deelt, is de aanbieder van het social media platform verantwoordelijk. Lidl deelt geen persoonsgegevens met deze social media platformen.

Wanneer je vacatures zoekt in jouw omgeving
En ‘toestemming’ geeft op het delen van jouw locatie, wordt jouw locatie gebruikt om je vacatures in jouw omgeving te tonen. Zodra je onze website verlaat, wordt jouw locatie door ons verwijderd.

Wanneer je gebruik maakt van de kaartfunctie van Bingmaps
En  ‘vind mij’ aanklikt, wordt jouw locatie door Bingmaps verwerkt en wordt de door jou geselecteerde vacature ten opzichte van jouw locatie getoond (inclusief afstand). Voor deze verwerking van jouw gegevens is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (hierna: Microsoft) verantwoordelijk. Lees hier voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door Microsoft.

Wanneer je via e-mail of telefonisch contact met ons opneemt met een vraag of een klacht
Verwerken wij onderstaande gegevens op basis van ons ‘gerechtvaardigd belang’ om jouw vraag of klacht af te kunnen handelen:
•   jouw voor- en achternaam
•   vraag of klacht
•   contactgegevens, zoals vaste en/of mobiele telefoonnummer(s), e-mailadres en/of adres een en ander hoe je jouw vraag of  klacht voorlegt.

Je gegevens worden door ons uiterlijk 3 maanden na onze laatste beantwoording verwijderd of geanonimiseerd, tenzij je gebruik hebt gemaakt van jouw (privacy)rechten. In het laatste geval worden jouw persoonsgegevens 3 jaar na ons definitieve antwoord bewaard om aan te kunnen tonen dat wij aan de wettelijke verplichtingen hebben voldaan.

3. Cookies

Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die  wij plaatsen op jouw desktop computer, laptop, tablet of smartphone als jij onze website(s) bezoekt. Cookies onthouden gegevens van jouw vorige bezoek aan onze website. Hierdoor kunnen wij onze bezoekers herkennen, bijvoorbeeld aan de hand van het IP-adres en/of interesses die worden afgeleid uit jouw surfgedrag. Dat betekent niet dat wij je kunnen identificeren; deze cookies hebben namelijk geen toegang tot gegevens zoals jouw naam of adres. Cookies beschadigen jouw pc, tablet, smartphone in principe niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

Wel of geen toestemming geven
Voor het plaatsen en uitlezen van functionele en analytische cookies hoeven we volgens de wet niet om jouw toestemming te vragen omdat deze geen of beperkte invloed hebben op jouw privacy. Voor tracking cookies en vergelijkbare technieken (zoals tracking pixels) vragen wij jouw toestemming door middel van onze cookiebanner.

Geen cookies of deze verwijderen?
Als jij geen cookies wilt of deze wilt verwijderen, pas dan jouw browserinstellingen aan. Je kunt instellen dat jouw browser alleen cookies weigert of cookies die al zijn geplaatst, verwijdert. Je  krijgt dan opnieuw een cookie-melding waarin jouw toestemming wordt gevraagd. Wij maken je er op attent dat, als je niet alle cookies accepteert, je wellicht ook niet alle functionaliteiten van deze website kunt gebruiken. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Hieronder leggen we uit wat de verschillende soorten cookies inhouden.

Soorten cookies

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om onze website optimaal te laten functioneren.
Dit zijn cookies die er onder andere voor zorgen dat jouw browserinstellingen worden uitgelezen, zodat onze website optimaal op jouw beeldscherm weergeven wordt. Voor het plaatsen van deze cookies hoeft er, zoals gezegd, geen toestemming te worden gevraagd. Als er al bij het plaatsen van deze cookies persoonsgegevens worden verwerkt, hebben wij daar een ‘gerechtvaardigd belang’ bij. Deze cookies zijn namelijk essentieel voor een goede werking van onze website.

Analytische cookies
Met analytische cookies meten wij hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij op anonieme basis hoe bezoekers door onze website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden. Ook hiervoor geldt dat de wettelijke basis om dit te doen ons ‘gerechtvaardigd belang’ is om onze website te verbeteren en er voor zorgen dat zij  informatie makkelijker kunnen vinden.
Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics van Google LLC in de Verenigde Staten. De statistieken en rapportages van Google zijn niet tot personen te herleiden en worden na 24 maanden gewist. Met Google hebben we afspraken gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten en maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van onze bezoekers op de website(s) zoveel mogelijk te beperken.
Wil je niet dat er door Google Analytics gegevens worden verzameld? Je kan dit voorkomen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, klik je op deze link. Er wordt dan een opt-out-cookie op jouw computer geplaatst. Deze opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op jouw apparaat. Als je de cookies in deze browser verwijdert, moet je de opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vind je op de website van Google Analytics.

Tracking cookies
Met tracking cookies en soortgelijke technieken kan jouw surf- en klikgedrag op onze website worden gevolgd en kunnen wij (en door ons in te schakelen derden) jou relevante vacatures laten zien, als jij daarvoor ‘toestemming’ hebt gegeven.

Youtube cookies
We maken gebruik van op onze website ingesloten (‘ embedded’)  video’s van YouTube met behulp van de no-cookie optie. Hiermee worden door YouTube alleen de techisch of functioneel noodzakelijke cookies op jouw computer geplaatst wanneer je op de YouTube-video klikt. De wettelijke grondslag om dit te doen, is het ‘gerechtvaardigd belang’ om jou video’s te kunnen tonen. Jouw klik- en kijkgedrag worden door YouTube niet verzameld of opgeslagen. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door YouTube kun je vinden in de privacyverklaring van YouTube. Daar vind je ook meer informatie over jouw rechten en instelmogelijkheden om jouw privacy te beschermen. Adres van YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Een overzicht van de gebruikte cookies met nadere informatie (bijv. over de opslagtermijn) vind je hier.

4. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de gegevens die door Google (Google Analytics) en door Microsoft Corporation (Bingmaps) worden verzameld, worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.
De Europese Commissie heeft in een zogenaamd adequaatheidsbesluit van 12 juli 2016 bepaald dat de regeling van het EU-U.S. Privacy Shield een passend niveau van gegevensbescherming biedt. Google LLC en Microsoft Corporation zijn gecertificeerd conform EU-U.S. Privacy Shield.

5. Jouw rechten als betrokkene

Je hebt bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van gegevens. Deze worden hieronder kort nader toegelicht. Deze rechten heb je ook ten opzichte van de beheerder van het social media platform, maar daarvoor verwijzen we je naar de privacyverklaring van de betreffende beheerder. Voor een uitgebreidere toelichting over jouw rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl):

Inzagerecht
Zo heb je het recht om inzage te krijgen in de (categorieën van) gegevens die Lidl van jou verwerkt, de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden en voor hoe lang, wie deze gegevens ontvangt (en wat de herkomst is van gegevens als je deze niet zelf hebt aangeleverd).

Recht op rectificatie
Kom je er (op basis van jouw inzagerecht) achter dat de gegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, kan je ons verzoeken jouw gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen.

Recht op gegevenswissing
Je kunt ons, met name ingeval van intrekking van jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens, verzoeken jouw gegevens volledig te verwijderen. We kunnen of mogen niet altijd al jouw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking namelijk bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht op verwerkingsbeperking
In onderstaande situaties heb je het recht ons te vragen om het gebruik van jouw gegevens te beperken:
•   je bent van mening dat de informatie onjuist is
•   wij verwerken jouw gegevens onrechtmatig
•   we hebben jouw gegevens niet langer nodig, maar je wilt dat wij deze bewaren in verband met     een juridische procedure
•  je meent dat jouw privacybelang zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jouw antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij jouw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan jouw privacybelangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw privacybelangen zwaarder wegen, zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken. Mochten jouw gegevens door ons ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je altijd het recht daartegen bezwaar te maken en stoppen we in dat geval direct met het verwerken van deze gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat jij deze aan een derde partij kunt overdragen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Wij zetten ons te allen tijde in om jouw privacy te waarborgen. Merk dat je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen jou  dan verder helpen.

6. Heb je nog vragen?

Mocht je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen hebben over het verwerken van jouw gegevens door Lidl , dan kan je deze stellen aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming via het postadres: Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Postbus 198, 1270 AD Huizen en/of via gegevensbescherming@lidl.nl.

Dit e-mail adres is slechts bestemd voor vragen met betrekking tot bescherming van jouw gegevens/privacy. Heb je een algemene vraag/klacht, dan kan je deze aan ons voorleggen via werken@lidl.nl. Je kunt ons natuurlijk ook bereiken via een van onze mediakanalen.