Werken bij Lidl

Vacatures

Geen vacatures gevonden

 

Privacy- en cookieverklaring Lidl Nederland GmbH

Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Wij vinden het uiteraard belangrijk dat jouw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Je persoonsgegevens worden door Lidl Nederland GmbH (hierna Lidl) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet-en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. Alle informatie ( wie, wat, waar, en waarom) over de persoonsgegevens die we van jou op deze website verwerken wordt hieronder weergegeven. Mocht je na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen hebben, neem dan contact met ons op middels de contactgegevens onderaan de verklaring.

1. Overzicht

Tijdens het bezoek aan onze website worden verschillende gegevens uitgewisseld tussen jouw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.)  en onze server. Daar kunnen ook persoonsgegevens bij zijn. De verzamelde gegevens worden o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van jouw eindapparaat.

2. Het oproepen van onze website

Het doel van de verwerking / rechtsgronden:

Wanneer je onze website bezoekt, worden door de browser op jouw eindapparaat automatisch en zonder jouw tussenkomst de volgende gegevens naar de server op onze website gestuurd en in de vorm van logbestanden opgeslagen:

 • Het IP-adres;
 • Het tijdstip en de datum van toegang; 

 • Naam en URL van het opgevraagde bestand;

 • Website/applicatie van waaruit de toegang plaatsvond (refereer URL);
 • informatie over de browser, het besturingssysteem welke je gebruikt,
 • als ook de naam van jouw internetprovider.

Wij verwerken deze gegevens voor de onderstaande doeleinden, tevens onze gerechtvaardigde belangen:

 • het tot standbrengen van een goede en veilige verbinding;
 • een comfortabel gebruik van onze website/applicatie;
 • analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem;

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

De gegevens worden voor een periode van 7 dagen opgeslagen en daarna automatisch gewist. Na het gebruik van onze website worden jouw geolocatiegegevens gewist.

3. Online aanwezigheid en optimalisering website

3.1 Cookies – Algemene informatie

Om onze website te optimaliseren gebruiken wij zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op jouw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone enz.) wanneer je onze website bezoekt. Cookies beschadigen jouw eindapparaat niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Dat betekent echter niet dat wij je daardoor direct kunnen identificeren. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor je aangenamer te maken. Zo gebruiken wij zogenaamde session cookies om te herkennen dat je bepaalde pagina's van onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch gewist nadat je onze website hebt verlaten. Daarnaast maken wij voor de gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op je eindapparaat worden opgeslagen. Wanneer je onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat je ons al ooit hebt bezocht, welke gegevens je hebt ingevoerd en welke instellingen je hebt gebruikt, zodat je deze acties niet opnieuw hoeft uit te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden, om ons aanbod te optimaliseren en om informatie te tonen die speciaal op jouw behoeften is afgestemd. Wanneer je terugkeert naar onze site stellen deze cookies ons in staat om automatisch te herkennen dat je al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. Cookies worden door de meeste browsers automatisch geaccepteerd. Je kunt jouw browser echter zo configureren dat er geen cookies op jouw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er nieuwe cookies worden geplaatst. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat je niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Een overzicht van de gebruikte cookies met nadere informatie (bijv. over de opslagtermijn) vindt je in onze cookie-bepalingen.

3.2 Google Analytics

Het doel van de verwerking / rechtsgronden:

Om de vormgeving af te stemmen op de behoeften van de bezoekers en om onze websites voortdurend te optimaliseren maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst  van Google Ireland Limited (“Google”). De verwerking hiervoor vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang, welke blijkt uit de genoemde doeleinden. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. Deze cookies genereren de volgende informatie over jouw gebruik van deze website:

 • Type en versie browser,
 • Het gebruikte besturingssysteem,
 • refereer-URL (de hiervoor bezochte website);
 • Hostnaam van de verbinding zoekende computer (IP-adres);
 • Tijdstip van het serververzoek.

Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en ten behoeve van marktonderzoek en optimalisatie van de website. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat identificatie niet mogelijk is.

Je kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Tevens kunt je voorkomen dat er cookies worden geplaatst betreffende jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres)  en dat deze gegevens worden verwerkt door Google  door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt jij ook verhinderen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw computer geplaatst dat de toekomstige registratie van jouw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. Het opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op jouw apparaat. Als je de cookies in deze browser verwijdert, moet je het opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt je op de website van Google Analytics.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

De in het cookie gegenereerde informatie wordt op een server van Google in de VS opgeslagen. Naar ons weten wordt jouw IP-adres in geen geval gekoppeld aan andere gegevens van Google. Ook worden deze gegevens enkel doorgestuurd naar derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Na anonimisering van het IP-adres kunnen de gegevens niet meer naar je worden herleid. De statistisch verwerkte gegevens worden in Google Analytics na 24 maanden gewist. Rapporten op basis van Google Analytics bevatten geen persoonsgegevens meer.

3.3 Onsite-Targeting en optimalisering website

Het doel van de verwerking / rechtsgronden:

Om onze websites en de advertenties die op onze websites worden weergegeven te optimaliseren, wordt op onze website met behulp van cookies informatie verzameld en geëvalueerd. Dit moet er met name voor zorgen dat je op jouw eindapparaten alleen op basis van jouw eerdere gebruiksgedrag reclame krijgt aangeboden die is gericht op jouw interesses. De informatie die voor deze doeleinden wordt verwerkt bevat bijvoorbeeld informatie over de vacature waarin je geïnteresseerd was. Wij verwerken deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang. Het optimaliseren van onze websites ten behoeve van  een beter aanbod en het vermijden van voor je oninteressante advertenties is zowel in jouw belang als in ons belang. De verzameling en evaluatie vindt uitsluitend gepseudonimiseerd plaats. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om je te identificeren omdat deze informatie niet wordt gecombineerd met jouw persoonsgegevens.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn de hierboven genoemde serviceproviders, die jouw gegevens volgens onze instructies op contractuele basis verwerken voor een specifiek doel.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

De cookies en de daarin opgenomen informatie worden conform dit cookieoverzicht opgeslagen en bij bezwaar direct verwijderd.

3.4 Retargeting

Het doel van de verwerking / rechtsgronden:

Wij gebruiken bovendien retargeting-technologieën van verschillende aanbieders. Daardoor kunnen wij het op je afgestemde online aanbod interessanter maken. Hiervoor wordt een cookie geplaatst waarmee met gebruik van pseudoniemen gegevens over jouw interesses worden verzameld. Daarbij wordt voor marketingdoeleinden informatie over jouw surfgedrag anoniem verzameld, in cookie-tekstbestanden op jouw computer opgeslagen en geanalyseerd met behulp van een algoritme. Aansluitend kunnen doelgerichte vacatures alsmede voor jouw interessante, gepersonaliseerde reclamebanners op de websites van onze partners worden weergegeven. Deze gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Er worden geen direct herleidbare persoonsgegevens verwerkt en er worden geen gebruikersprofielen gecombineerd met persoonsgegevens. Wij verwerken deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang. Door de gebruikte targeting-technologieën willen we ervoor zorgen dat je alleen reclame op jouw eindapparaten ontvangt die is gericht op jouw interesses. Dat je niet wordt lastig gevallen met oninteressante advertenties is in jouw belang, maar ook in ons belang.

Indien je toch geen gepersonaliseerde reclamebanner meer aangeboden wilt krijgen, kunt je hiertegen bezwaar maken.

Met een klik op de in iedere reclamebanner weergegeven knop (bijv. “i”) komt je terecht op de betreffende website van de aanbieder. Daar word je de betreffende retargeting-technologie opnieuw uitgelegd en kun je zich eventueel uitschrijven (“Opt-out”). Wanneer je je afmeldt bij een aanbieder, wordt een “opt-out”- cookie op jouw computer opgeslagen, waardoor wordt verhinderd dat de reclamebanners van de betreffende aanbieder in de toekomst nog worden aangeboden. Houd er rekening mee dat deze verwijdering alleen vanaf jouw computer kan plaatsvinden en dat de respectieve “opt-out”-cookies niet van jouw computer mogen worden verwijderd.

Als alternatief kunt je ook gebruik maken van de bezwaarmogelijkheden die in paragraaf 3.5 van deze privacy- en cookieverklaring worden beschreven.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:

Op onze website maken we gebruik van retargeting-technologieën van verschillende aanbieders die de bovengenoemde gegevens in het kader van retargeting verwerken. Voor meer informatie over de cookies die door deze serviceproviders worden gebruikt, verwijzen wij je naar dit cookieoverzicht.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

De voor retargeting gebruikte cookies en de daarin opgeslagen informatie worden opgeslagen voor de  in het cookieoverzicht gespecificeerde periode. De cookies worden na deze periode automatisch gewist.

3.5 Op interesses gebaseerde onlinereclame

Om er zeker van te zijn dat we alleen reclame weergeven die voor je relevant is,  gebruiken we op onze website cookies om jouw gebruikersgedrag geheel gepseudonimiseerd te evalueren. Dit stelt ons in staat om jouw interesses in onze vacatures te herkennen. Hiervoor analyseren wij met behulp van de onder punt 3 genoemde serviceproviders met name welke vacatures je op onze website hebt bekeken.

Om te voorkomen dat de in hoofdstuk 3 genoemde analyse van jouw gebruiksgedrag wordt uitgevoerd, kun je gebruik maken van de daar genoemde bezwaarmogelijkheden. Houdt er rekening mee dat hiervoor een opt-out-cookie op jouw computer wordt geplaatst. Indien je deze verwijdert, wordt op interesse gebaseerde reclame opnieuw weergegeven.

3.6 Bezwaar-/ opt-out mogelijkheid

Je kunt de targeting-technologieën, die in 3.3 en 3.4 worden toegelicht, blokkeren door middel van de cookie-instellingen van jouw browser (zie ook punt 3.1). Daarnaast kun je de gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde reclame ook blokkeren door de in 3.5 geplaatste opt-out cookies te activeren.

4. E-mailcontact

Persoonsgegevens die je ons per e-mail meedeelt, worden door ons vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om jouw aanvraag te behandelen en te beantwoorden.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:

Doorgifte van gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Bij wijze van uitzondering worden gegevens namens ons verwerkt door verwerkers. Deze verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en  door ons  gecontroleerd. Tot slot hebben wij conform de AVG een verwerkersovereenkomst met deze verwerkers afgesloten.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Alle persoonsgegevens die je ons bij verzoeken of per e-mail toestuurt, worden door ons uiterlijk 90 dagen na de laatste beantwoording verwijderd of geanonimiseerd.

5. Social-Media-Plug-ins

Het doel van de verwerking / rechtsgronden:

Op onze website gebruiken wij Social Plug-ins van de sociale netwerken Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn, om ons ondernemen bekender te maken. De verwerking van de gegevens voor reclamedoeleinden vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang. De verantwoordelijkheid dat de verwerking van persoonsgegevens conform de AVG verloopt, dient door de betreffende aanbieders te worden gegarandeerd. Het integreren van deze plug-ins vindt plaats door middel van de zogenaamde dubbelklik-methode om de bezoekers van onze website te beschermen. Door middel van de dubbelklik-methode kun je de gedeactiveerde social media plug-in activeren. De activering kan te allen tijde worden gedeactiveerd. Door de deactivering worden de reeds verzonden gegevens bij de betreffende social media aanbieder niet gewist. De social media plug-ins op onze website zijn in eerste instantie gedeactiveerd. De plug-in wordt pas geactiveerd door op het plug-in symbool te klikken. Pas na de activering worden de persoonsgegevens verzonden naar de betreffende aanbieder van de social mediadiensten. De door je geactiveerde plug-in maakt via jouw browser direct een verbinding met de server van de door je uitgekozen social media-aanbieder.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de verwerkingsprocessen, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de doeleinden van de verwerking.

De plug-in provider slaat de over jou verzamelde gegevens op als gebruiksspoor en past dit toe voor reclamedoeleinden, onderzoek en/of het op de behoefte gerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (ook voor niet ingelogde gebruikers) voor de weergave van op behoeftegerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je komt een recht van bezwaar toe tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen waarbij je contact moet opnemen met de betreffende plug-in provider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij je de mogelijkheid om te interageren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor je als gebruiker interessanter kunnen maken.

De doorgifte van gegevens vindt plaats ongeacht of je een account bij de plug-in provider hebt en daar bent ingelogd. Indien je bij de plug-in provider bent ingelogd, worden de bij ons verzamelde gegevens over je direct toegewezen aan jouw bestaande account bij de plug-in provider. Indien je op de geactiveerde button klikt en bijvoorbeeld de pagina linkt, slaat de plug-in provider deze informatie ook op in jouw gebruikersaccount en deelt deze publiekelijk met jouw contacten. Wij raden je aan om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, met name voor de activatie van de button, omdat je zo voorkomt dat jouw profiel bij de plug-in provider wordt toegevoegd.

Ontvangers / categorieën van ontvangers:

Op onze website gebruiken wij de social media plug-ins van de volgende aanbieders:

Facebook Inc., 1601 S Californië Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; Meer informatie over deze gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. De bepalingen van EU-US-Privacy-Shield zijn van toepassing op Facebook, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ireland Limited Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl. De bepalingen van EU-US-Privacy-Shield zijn van toepassing op Google, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, USA; https://twitter.com/privacy. De bepalingen van EU-US-Privacy-Shield zijn van toepassing op Twitter, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Californië 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. De bepalingen van EU-US-Privacy-Shield zijn van toepassing op LinkedIn, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Opslagtermijn / criteria voor het vaststellen van de opslagtermijn:

Wij hebben geen informatie over het wissen van de gegevens die door de plug-in providers zijn verzameld.

6. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de in punt 3.2 en punt 5 beschreven verwerkingen geven wij jouw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. Door de in punt 3.2 genoemde verwerkingen vindt er een gegevensoverdracht plaats naar de servers van Google LLC. Deze servers bevinden zich voor een deel in de Verenigde Staten. Door het besluit van 12 juli 2016 heeft de Europese commissie met betrekking tot de Verenigde Staten besloten, dat de regelingen van de EU-U.S. Privacy Shields een passend niveau van gegevensbescherming bieden (het zogenaamde “adequaatheidsbesluit”). De dienstverlener Google Ireland Limited, alsmede de in punt 5 genoemde ontvangers zijn gecertificeerd conform EU-U.S. Privacy Shield.

Bij de dienst Bing Maps die hierna onder 7.2 genoemd wordt, worden gegevens doorgegeven aan de server van Microsoft Corporation. Microsoft Corporation is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield. Wil je meer weten over hoe Microsoft Corporation omgaat met jouw persoonsgegevens? Ga naar https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement voor meer informatie.

7. Geïntegreerde content

7.1 Youtube Video's

In ons online aanbod hebben wij YouTube video's geïntegreerd die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en vanuit onze website direct kunnen worden afgespeeld. Ze zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, d.w.z. dat er geen gegevens over jou als gebruiker naar YouTube worden verzonden als je de video's niet afspeelt. Pas als je de video's afspeelt worden de gegevens verzonden. Op deze gegevensoverdracht hebben wij geen invloed.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking daarvan door YouTube kun je vinden in de privacy verklaringen van de aanbieder. Daar vind je ook meer informatie over jouw rechten en instelmogelijkheden om jouw privacy te beschermen. Adres en privacy verklaring van YouTube: \
Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin; https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

7.2 Bing Maps

Op deze website maken we gebruik van Bing Maps van Microsoft Corporation. Met deze dienst kan je eenvoudig vacatures vinden in jouw regio. Wij maken gebruik van deze dienst met het oog op de  gemakkelijke vindbaarheid van de locaties waar wij vacatures hebben open staan.Bing Maps wordt op https://www.bing.com/maps gehost en is direct toegankelijk via onze website.

Door gebruik te maken van de kaartservice, worden er cookies geplaatst en ontvangt Microsoft Corporation informatie dat je (een pagina van onze) website hebt bezocht. Hierbij wordt jouw IP-adres verwerkt op een Microsoft-server in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over cookies, wordt verwezen naar ons cookie-overzicht.

We hebben geen invloed op de specifieke gegevensverwerking door Bing Maps (van Microsoft Corporation). Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking door Bing Maps, raadpleeg je privacyverklaring van Microsoft Corporation. Daar vind je ook meer informatie over jouw rechten en mogelijkheden om via de instellingen jouw privacy te beschermen. Adres en privacybeleid van de aanbieder van Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

8. Jouw rechten als betrokkene

8.1 Overzicht

Naast het recht op bezwaar met betrekking tot de toestemming die je ons heeft gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, kun je tevens de onderstaande rechten uitoefenen:

 • Inzagerecht.
 • Recht op rectificatie.
 • Recht op gegevenswissing.
 • Recht op beperking van de verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
 • Recht van bezwaar.

Deze rechten worden hieronder kort nader toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

8.2 Recht van inzage

Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in alle persoonsgegevens die Lidl van jou verwerkt. Een verzoek hierom kun je kosteloos bij ons indienen. Mocht je vaker om inzicht willen vragen, dan kun je dit met redelijke tussenpozen doen.

8.3 Recht op rectificatie

Kom je er (middels je inzagerecht) achter dat de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen, dan wel aan te vullen. Het kan voorkomen dat wij het niet eens zijn met de aanpassing of aanvulling, dan zullen wij je verzoek niet inwilligen. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.

8.4 Recht op gegevenswissing

Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Dien dit verzoek bij ons in, dan gaan wij voor je na of wij hiertoe ook verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

De beperking van de verwerking houdt in dat dat wij de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.

Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn.

Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou.

Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken.

Wanneer je gebruik maakt van je recht op bezwaar, omdat je meent een zwaarder belang te hebben, kun je tegelijkertijd verzoeken om beperking. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.

8.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer je persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, jij ons de gegevens hebt verstrekt én als je hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kun je ons verzoeken deze gegevens aan je over te dragen. Mocht je dit willen, kun je ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.

8.7 Recht van bezwaar

Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing, 2) verwerkingen gebaseerd op legitiem belang of algemeen belang en 3) verwerkingen m.b.t. wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinde. Alleen het recht op bezwaar t.b.v. direct marketing is absoluut. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.

9. Contactpersoon

9.1 Contactpersoon bij vragen of voor het uitoefenen van jouw rechten inzake gegevensbescherming

Bij vragen over de website of voor het uitoefenen van jouw rechten inzake de verwerking van jouw gegevens (rechten inzake gegevensbescherming) kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via Lidl Nederland GmbH, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming en/of via het e-mailadres: gegevensbescherming@lidl.nl.

9.2 Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.